Casament Miquel i Silvia a la Masia Sogarulls 2014-06-01 (Catalunya)