Presentació Models Indian 2014 2013-11-21 (Catalunya)